Reierstad, Ingrid Åstveit ×
1 result
  1. Utbrenthet - en kvalitativ studie blant lærere

    Reierstad, Ingrid Åstveit ()

    Formål: Hovedformålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke blant et utvalg lærere om de opplever at det er en sammenheng mellom forventningene de opplever fra sine ledere og deres erfaringer med utbrenthet. Metode: Det ble brukt en kvalitativ tilnærming for å gjennomføre intervjuer blan