Røste, Maren Ødegaard ×
1 result
  1. Etikk og ærlighet - Gaute Heivolls Himmelarkivet

    Røste, Maren Ødegaard ()

    Historiefortellingen har vært en del av menneskets liv til alle tider. En forfatter kan sette seg ned ved skrivebordet for å skape, og deretter formidle det han har skapt. Han tar eierskap til historien, og styrer fortellingene ved hjelp av egne valg. Men hvilke historier kan vi fortelle? Hva med