Røn, Ingrid ×
1 result
  1. Praktisering av Ny GIV-undervisning på ungdomsskolen

    Røn, Ingrid ()

    Hele 30 % av elevene dropper ut av videregående skole. Ny GIV var et prosjekt for å snu denne trenden, og målet var å få 5 % av disse elevene til å bestå videregående opplæring innen 2015. Prosjektet varighet skulle være fra etter jul i 10. trinn og ut videregående opplæring. Lærerne og