Paulic, Predrag × Seksualundervisning|Lærerperspektiv ×
1 result
  1. Seksualundervisning: I ukjent farvann?

    Paulic, Predrag ()

    Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på seksualundervisning. Tanken er å undersøke seksualundervisningens praksis, eventuelle faktorer som innvirker på underviseren, samt seksualundervisningens påvirkning på barn. Målet er å erverve relevant kunnskap i forhold til en fremtidig jobb som s