Ottesen, Tor Hasli ×
1 result
  1. Innsats i vurderingsarbeidet i kroppsøving

    Ottesen, Tor Hasli ()

    Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan ulike kroppsøvingslærere forholder seg til innsats som vurderingskriterium i kroppsøvingsfaget. Oppgaven handler om hvordan de tar i bruk elevenes innsats knyttet opp mot vurdering, og hvordan den enkelte lærer tolker bruken av innsats, og på hvilket v