LUI - Student theses × Otterstad, Eirin Agledahl ×
1 result
  1. Mobbing eller krenkelse? Begrepsforståelse og tiltak

    Otterstad, Eirin Agledahl ()

    Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan forslag til tiltak mot mobbing i skolen gjenspeiler forståelsen av begrepene mobbing og krenkelse. Jeg har anvendt kvalitativ metode med data generert fra to intervju, og litteraturstudie. Oppgaven presenterer forskning, aktuelle perspektiv og