SAM - Student theses × Olsen, Siv-Guro ×
1 result
  1. Universitets- og høgskolebibliotek sett i lys av Cristin

    Olsen, Siv-Guro ()

    Cristin, eller Det nasjonale forskningsinformasjonssystemet, er et felles forskingsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren. Cristin ble opprettet i 2011 på bakgrunn av norske styresmakters ønske om oversikt over bruken av bevilgninger og stimule