SAM - Student theses × Olsen, Kristine ×
1 result
  1. Kjønnsubalanse på toppledernivå i norsk næringsliv

    Olsen, Kristine ()

    I Norge er det gjort flere strukturelle grep for å sikre like muligheter uavhengig av kjønn. Economist Intelligence Unit gjennomførte i 2010 en stor, global undersøkelse der de kom frem til en rangering over i hvilke land kvinner har de beste økonomiske mulighetene. Norge havnet på topp tre i