Olsen, Ida Cecilie × Styringsverktøy|Kommuner|Robek ×
1 result
  1. ROBEK listen - en straff eller et gode?

    Olsen, Ida Cecilie ()

    Temaet for denne oppgaven har vært hvordan kommuner forholder seg til: Registeret Om Betinget Godkjenning og Kontroll. Heretter benytter jeg akronymet; ROBEK-listen, som benevnelse. ROBEK-listen er et register over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse. Registeret er ment som ett styring