Oddsett, Helene Louise Hammervold ×
1 result
  1. Karrierekvinners tanker om hvorfor det er færre kvinnelige ledere enn menn ”Vi må slutte med den at vi ikke er bra nok. Vi er så utrolig bra”

    Oddsett, Helene Louise Hammervold, Blindheim, Cecilie Bech ()

    I denne oppgaven tar vi for oss ulike tanker og holdninger som kvinnelige toppledere og mellomledere har i forhold til kjønnsfordeling i næringslivet. Formålet med oppgaven er å undersøke hva som påvirker kvinners motivasjon til å ta topplederstillinger i finansbransjen. I tillegg har vi unde