Norheim, Marit ×
1 result
  1. ”En for alle, alle for en!”

    Norheim, Marit ()

    Temaet for denne oppgaven er tilpasset opplæring. Temaet er interessant blant annet fordi det er ulike meninger om hva som må ligge til grunn for at prinsippet om tilpasset opplæring skal realiseres i undervisningen. Samtidig er de fleste teoretikere enige om at hva som er god tilpasset opplærin