Nisja, Dagrun Aarnes ×
1 result
  1. Hvordan påvirker oljebremsen norsk økonomi

    Kristiansen, Marlene Voll, Nisja, Dagrun Aarnes ()

    Denne bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Vi har valgt å skrive en oppgave om hvordan oljebremsen påvirker den norske økonomien. Vi valgte denne oppgaven, siden det er et svært interessant og dagsaktue