Nguyen, Kesia × Studenter ×
1 result
  1. Hvilke fysiske og sosiale faktorer påvirker handlemønsteret til kvinnelige studenter mellom 21-24 år i dagligvarebutikker? Videre, hvilke forskjeller vil det være mellom førstegenerasjons innvandrere, andregenerasjons innvandrere og etnisk norske informanter jamført disse påvirkningskildene?

    Bergersen, Camilla Emilie, Nguyen, Kesia ()

    Gjennom denne oppgaven ønsket vi å utforske hvordan fysiske og sosiale faktorer påvirket handelsmønsteret innenfor dagligvaresegmentet til unge kvinnelige studenter i Osloområdet. Utover dette ønsket vi også å se hvordan kulturelle bakgrunner spiller inn på handelsvalgene, og videre hvorvid