Neverdal, Lene Sørøy ×
1 result
  1. Estetikk i fotojournalistikk

    Neverdal, Lene Sørøy ()

    Til eit premiert bilete i Årets Bilde-konkurransen for 2015 skreiv juryen; ”Estetikk er viktig i fotojournalistikken for at vi skal kunne holde ut å se på verdens lidelser”. Dette sitatet sette i gang ein del tankar, spesielt knytt til om det er etisk riktig å syne menneske sin vanskelege li