Nesdal, Johanne-Margrethe Kippersund ×
1 result
  1. Estetisk opplevelse i en målstyrt skole

    Nesdal, Johanne-Margrethe Kippersund ()

    I denne bacheloroppgaven i pedagogikk og elevkunnskap blir den estetiske opplevelsen, og dens rolle i skolen, forsøkt definert og drøftet i sammenheng med målstyringsprinsippet. Oppgaven er ev litterær art, og benytter seg av hermeneutisk metode.