Myrvold, Trine ×
Page 2 of 29 results
  1. To tårn, to ledere

    Jan Erling Klausen, Myrvold, Trine, Stokstad, Sigrid ()

    Dette prosjektet undersøker ordførerens representasjonsrolle innenfor den modellen for kommunal parlamentarisme som er vokst frem i Oslo kommune. Ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsordning er ikke undergitt tydelig regulering og har noen uklare elementer, blant annet når det