Myrseth, Sunniva ×
1 result
  1. Ute av syne, ute av sinn – om innagerende atferd i skolen

    Myrseth, Sunniva ()

    I dagens skole er det et problem at elever som viser utagerende atferd får mesteparten av lærerens oppmerksomhet. Elever som viser innagerende atferd blir bagatellisert og ignorert, til tross for at forskning viser at denne atferden omtrent er like vanlig som utagerende. De sitter jo bare der og g