Moss, Marie Louise Ask ×
1 result
  1. «Hva tror dere lillesøster tenkte da?»

    Moss, Marie Louise Ask ()

    Målet med denne studien er å undersøke hvordan bibliotekarer er i dialog med barn i lesestunder på biblioteket. Samtidig er det et mål å belyse hvilke betydning bibliotekarene mener dialog i lesestundene har. For å nå forståelse for temaet har tre bibliotekarer som høytleser for barn i les