Mork, Christian ×
1 result
  1. Studenters valg av persontransport: En undersøkelse av hvilke faktorer som fremmer bruk av Über og om Über utgjør en trussel for taxinæringen.

    Mork, Christian, Løyning, Cathrine ()

    I denne oppgaven har vi forsøkt å belyse hvilke faktorer som påvirker studenters valg av persontransport og hvilke utfordringer, muligheter og trusler taxinæringen står overfor i tiden som kommer. Vi ønsket å gå dypere inn på hvordan delingstjenester som Über ved hjelp av avansert teknolog