Mogstad, Martin Eggen ×
1 result
  1. Hvordan har gasellebedrifters finansielle forhold utviklet seg etter tildeling av gasellestatus sammenlignet med normalforetak, og hvor godt vil det la seg gjøre og predikere konkurs for gasellebedrifter?

    Hagen, Magnus Marthinussen, Mogstad, Martin Eggen, Hsu, Yi Wei ()

    Hensikten med vår oppgave var å finne ut om det eksisterte forskjeller i de finansielle forholdene hos bedrifter som har opplevd en kraftig vekstperiode, og sammenligne funnene våre opp mot foretak som ikke har opplevd tilsvarende vekst. Videre ønsket vi å finne ut av om hvor godt det lot seg g