Moen, Vebjørn ×
1 result
  1. IKT i Musikkundervisningen

    Moen, Vebjørn ()

    I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvordan lærere bruker teknologi i musikktimene på 5-10. trinn i den norske skolen. Grunnen til at jeg har valgt å rette min oppmerksomheten mot bruk av IKT i musikkundervisningen er fordi jeg over en lengre tidsperiode har hatt en spesiell interesse innenf