Millstein, Marianne ×
4 results
  1. Storbyforskningsprogrammet

    Millstein, Marianne, Skogheim, Ragnhild, Bergsli, Heidi ()

    Storbyforskning 30 år Startet i 1987 av Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Etablert som Program for storbyrettet forskning i 1990 sammen med KS. Kristiansand ble med i 2005. Sentrale premisser er lokal forankring, brukerstyrte problemstillinger og samarbeid mellom byene og forsknin

  2. Forskning for framtidens byer

    Vedeld, Trond, heidibe, Millstein, Marianne, Andersen, Bengt ()

    Mandatet for denne rapporten har vært å kartlegge og analysere norsk byforskning og vurdere hvilke områder som bør styrkes og anbefale hvordan dette kan gjøres. Rapporten er basert på datamateriale fra ulike kilder (spørreundersøkelse, intervjuer, analyse av Forskningsrådets prosjektdatabas