Melum, Hilde ×
1 result
  1. Lek som læringsarena

    Melum, Hilde ()

    Lek som læringsarena – Hvilken plass har lek i norsk grunnskole? Denne oppgaven tar for seg lekens plass i grunnskolen, med særlig fokus på småtrinnet. Utgangspunktet for problemstillingen er dagens politiske fokus på de faglige ferdighetene i skolen. Med dette i bakhodet har forfatteren sett