Martinsen, Jon Eirik|Mittet, Jonas Staven ×
1 result
  1. Flomveier og LOD-tiltak for overvannshåndtering i Oslo

    Madsen, Simen Ellingsen, Martinsen, Jon Eirik, Mittet, Jonas Staven ()

    Dette er et avsluttende prosjekt i forbindelse med ingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og er utarbeidet i samarbeid med Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune. Rapporten tar for seg flomveier, tiltak for håndtering av overvann tilknyttet flomveiene og forslag til et egendefine