Marit Egge|Ruud, Marit Ekne ×
49 results
 1. Lindeberg som bosted

  Ruud, Marit Ekne, Vestby, Guri Mette ()

  Områdeløft Lindeberg har særlig hatt søkelys på innsats i utsatte boområder, samt på inkluderende møteplasser og lokalt engasjement. Det er tilsammen gjennomført 28 store og små tiltak fram til 2016. Tiltakene dreier seg om fysiske oppgraderinger av møtesteder og uteområder,

 2. Områdeløft Trosterud og Haugerud

  Ruud, Marit Ekne, Vestby, Guri Mette ()

  Rapporten setter søkelyset på delbydel Trosterud i Bydel Alna. Området ble i 2017 valgt ut som en del av områdeløft i Groruddalssatsingen (Områdeløft Trosterud og Haugerud), med varighet til 2023. Målet med områdeløftet er at: «Trosterud og Haugerud skal være et inkluderende

 3. Vitalisering av sentrum

  Skogheim, Ragnhild, Ruud, Marit Ekne ()

  I prosjektet vitalisering av sentrum rettes oppmerksomheten mot hvordan byene Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø arbeider med sentrumsutvikling. Studien kartlegger og beskriver konkrete tiltak, arbeidsmåter, gode grep og gunstige faktorer basert på intervjuer med sentrale byutviklingsaktører