Marblow, Jessica ×
1 result
  1. Økt livskvalitet til pasienter med stomi

    Marblow, Jessica ()

    Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom pedagogisk funksjon bidra til økt livskvalitet hos pasienter med permanent stomi? Bakgrunn: Hensikten med oppgaven er økt livskvalitet hos stomiopererte der sykepleierens pedagogiske funksjon benyttes for en bedre hverdag og økt livskvalitet. I op