M'Bon, Bettina ×
1 result
  1. Legitimering av kroppsøvingsfaget

    M'Bon, Bettina ()

    Tittel: Legitimering av kroppsøvingsfaget Formål: Formålet med oppgaven er å studere hva som kan ligge til grunn for at kroppsøving er et fag i skolen, gjennom å se på to perspektiver som kan være viktige for å legitimere faget. Dette er en bacheloroppgave som er viktig for utdannelsen min.