TKD - Student theses × ×
3 results
  1. Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll

    Sørlie, Julie, Ullah, Samee, Hamang, Kristian, Jarnskjold, Nils M Tobias ()

    Oppgaven ”Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll” har hovedfokus på å kartlegge hvilke ringvirkninger den nye loven om uavhengig kontroll fører til hos private og offentlige aktører, samt se på muligheten for implementering av digitale verktøy for å effektivisere kontrollen. I start

  2. Langengaprosjektet

    Grøtting, Emil S., Reinskou, Bror, Ophaug, Martin M. ()

    Dette hovedprosjektet er et case-­studium som omhandler prosjektering av overvannshåndtering for et geografisk bestemt natur-­ og næringsområde som skal omreguleres til aktivitets-­ og boligområde. Gjeldende prinsipper og diverse tiltak for lokal overvannshåndtering er presentert med hensyn