Lund, Mari Hammerseng ×
1 result
  1. Muntlighet i RLE-faget

    Lund, Mari Hammerseng ()

    RLE blir ofte omtalt som et ”muntlig fag”. Da temaene i faget egner seg godt til diskusjon, samtale og refleksjon, blir RLE-timene en god arena for læring gjennom muntlig aktivitet. En mye brukt muntlig arbeidsform i faget er klassesamtalen – en arbeidsform som ut fra sosiokulturelle perspekt