Lindvoll, Eilin ×
1 result
  1. Kriminalfortellingens kildegalleri En undersøkelse av hvordan valg av kilder og framstillingen av dem endres i den journalistiske dekningen av en kriminalsak

    Lindvoll, Eilin ()

    Problemstillingen i denne fordypningsoppgaven er: Hvordan endres valget av kilder og måten kildene framstilles i den journalistiske dekningen av en kriminalsak når den presenteres i ulike tidsperioder, medium og sjangre? VGs dekning av Birgitte Tengs-saken – i papiravisa mellom 1995 og 1998 og i