Lindqvist, Anders ×
1 result
  1. Bibliotekbusser i Norge og Portugal]

    Lindqvist, Anders ()

    I denne oppgaven vil jeg forsøke å sammenligne bibliotekbusser i Portugal og Norge. Jeg tilbringer dette studieåret som utvekslingsstudent ved Universitetet i Porto, og ønsker å benytte anledningen til å utforske et aspekt ved bibliotekdrift i Portugal. Jeg fikk tidlig inntrykk av at bibliotek