Lindbæck, Martin ×
1 result
  1. Implementering av BIM i produksjonsprosessen

    Lindbæck, Martin, Johansen, Øyvind, Granli, Eirik H. ()

    Oppgaven har som hovedfokus å se på mulighetene for å implementere BIM i produksjonsprosessen. Det defineres hvilket informasjonsbehov som kreves fra en BIM-modell for å gjennomføre dette. Videre er det kartlagt hvilke fordeler og ulemper BIM gir i produksjonen. Kvalitative intervjuer ble gjenn