Lersveen, Gina ×
1 result
  1. Faktorer som påvirker ungdom til å være fysisk aktive

    Lersveen, Gina ()

    Dagens samfunn utvikler seg i stor fart, og mye av utviklingen går på det å skulle gjøre livene våre enklest mulig. Mye av utviklingen fører til at vi blir mer stillesittende hele dagen. Barn er lengre på skolen, og har fag som gir lite fysisk aktivitet. I dag er fokuset på helse kanskje st