Latibari, Sohrab Hydar ×
1 result
  1. Ventilering av heissjakt, en nødvendighet?

    Iseri, Magnus Hakan, Latibari, Sohrab Hydar, Jensen, Magnus J. ()

    Følgende problemstilling har blitt undersøkt: ”Som en del av arbeidet med å øke bygningers tetthet for å redusere energibruken, er det i denne oppgaven undersøkt om naturlig ventilering av heissjakt kan fjernes uten fare for liv og helse ved heisstans”. Luftskifte i de aktuelle heisene er