Landsverk, Jenny K. Faleide ×
1 result
  1. Analyse av Sevan Marine ASA

    Landsverk, Jenny K. Faleide, Sogn, Joachim ()

    Denne oppgaven tar for seg en fundamental analyse av Sevan Marine ASA for å finne ut om selskapet er en fornuftig investering. Selskapet vil bli analysert gjennom en strategisk og en finansiell del. Først blir Sevan Marine presentert slik at leseren får innblikk i selskapet som helhet. Deretter v