Løkke, Gunn|Løkke, Jon Arne ×
3 results
  1. Miljøet i atferdsanalyse

    Løkke, Jon Arne, Løkke, Gunn, Arntzen, Erik ()

    I denne nye spalten “Om begreper” analyseres miljøbegrepet. Stimuli utgjør miljøets struktur. Stimuli inngår i klasser på samme måte som responser. Selve begrepet “stimulus” kan få oss til å tenke på avgrensede ting og hendelser i stedet for stimulusendringer som er en bedre karakte