Løken, Sigurd Skogholt ×
1 result
  1. Peer Instruction i ungdomsskolen

    Løken, Sigurd Skogholt ()

    I naturfagundervisningen i lærerutdanningen på Høyskolen i Oslo og Akershus var vi en gruppe studenter som ble introdusert for en undervisningsmetode kalt Peer Instruction. Peer Instruction er utarbeidet for å undervise på en slik måte at studenter øker forståelsen for faget. Den er først o