Kristin Charlotte Horn, Talgø ×
1 result
  1. Rekonstruksjon i reportasjer

    Kristin Charlotte Horn, Talgø ()

    Jurnalistikk er ikke skjønnlitteratur. Likevel tror jeg at journalister som skriver featurejournalistikk ønsker å skrive historier som griper leseren. Featurejournalistikk er ofte lange reportasjer. Jo lengre teksten er, jo større er sannsynligheten for at leseren ikke gidder å lese mer. Det er