LUI - Student theses × Kolstad, Are ×
1 result
  1. Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?

    Kolstad, Are ()

    «Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?» er navnet på denne bacheloroppgaven. Oppgaven tar utgangspunkt i endringene Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) førte med seg med tanke på læreplanen i norsk. Mens norsklærerne under den foregående læreplanen (L97) hadde en rekke konkrete