Kolnes, Shari Melody Therese ×
1 result
  1. Hvilke strategier utvikler gode lesere på mellomtrinnet?

    Kolnes, Shari Melody Therese ()

    Utdanningsdirektoratet beskriver læringsstrategier som en form for verktøy som elevene skal ta i bruk når de skal forstå tekster og hensikten med lesingen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet fremholder fem grunnleggende ferdigheter som skal utvikles i grunnopplæringen i skolen. Lesing er en a