Klette, Anders Tveit ×
1 result
  1. Det kontroversielle biblioteket?

    Klette, Anders Tveit ()

    I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg en enkelt setning i Lov om folkebibliotek(folkebibliotekloven), kapittel 1, paragraf 1. Kapittel 1 tar for seg folkebibliotekenes formål og virksomhet, mens paragraf 1 peker på målsetningen til folkebibliotekene. Setningen som danner grunnlag for denne