Kjøndal, Marie Bredvei ×
1 result
  1. Sorgen i hjertet kan ingen se

    Kjøndal, Marie Bredvei ()

    Oppgaven handler om lærerens oppfatning av egen kompetanse om arbeidet med elever i sorg. Den tar for seg hvilken oppfatning læreren har av sin pedagogisk og faglig kompetanse i møte med elever i sorg. Metoden som er brukt for å samle inn empiriske data er kvalitativ metode, gjennom et delvis st