Kjølaas, Eirin Hagen ×
1 result
  1. GSP-systemet i Norge

    Larsen, Lena, Kjølaas, Eirin Hagen ()

    Vår bacheloroppgave tar for seg Norges import fra GSP-land. Dette undersøker vi ved hjelp av den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og intervjuer med aktuelle aktører. Handel og utvikling er et aktuelt tema i dagens stadig mer globaliserte verden. Gravitasjonsmodellen er en populær og mye anven