Kjærland, Kristine × Grunnleggende ferdigheter|Pedagogikk ×
1 result
  1. Grunnleggende ferdigheter med vekt på å regne i alle fag

    Kjærland, Kristine ()

    Målet med denne oppgaven var å få et innblikk i de grunnleggende ferdighetenes plass i norsk skole med vekt på den grunnleggende ferdigheten å regne. Det er undersøkt hvordan lærere integrerer å regne i andre fag enn i matematikk. Det har blitt gjennomført seks intervjuer med lærere på ba