HF - Student theses × Kaldestad, Stine|Nyheim, Kristine Aastad × Eldre|Forebyggende helsearbeid ×
1 result
  1. Effekten av kostholdskurset Bra mat på eldres kostholdsvaner og kunnskapsnivå; En studie av deltakere ved frisklivstilbudet ved Lovisenberg Omsorg+. Effect of the nutrition course Bra mat on food habits and nutrition literacy among the elderly;

    Nyheim, Kristine Aastad, Kaldestad, Stine ()

    Bakgrunn: De globale helseutfordringene er komplekse og økende. Sult og overvekt/fedme eksisterer i dag flere steder side om side, og kroniske livsstilssykdommer er et økende problem verden over. Det at befolkningen stadig blir eldre fører med seg en økt sykdomsbyrde og økte helsekostnader. Beh