Juvkam, Dag Jostein ×
1 result
  1. Noark-standarden – utvikling og styrende faktorer

    Juvkam, Dag Jostein ()

    Denne oppgaven omhandler utviklingen av den såkalte Noark-standarden, som brukes i arkivdanningsfasen i offentlig sektor. De siste 30 årene, som resultat av digital utvikling, har vi sett store endringer i måten arkiver håndteres på. Det har blitt utviklet lovverk og elektroniske systemer for i