Jonsrud, Siri × Peer instruction ×
1 result
  1. Peer Instruction og Motivasjon

    Jonsrud, Siri ()

    Målet med denne oppgaven har vært å undersøke på hvilken måte undervisningsmetoden Peer Instruction(PI) kan påvirke elevers motivasjon. Eksperimentet har vært å sammenlikne ordinær undervisning med hovedsakelig forelesning og oppgavejobbing, med metoden PI. De to undervisningsmetodene, har