Johannessen, Martine Engen|Øyjordsbakken, Lise Ribe|Helgeby, Katinka Teigen ×
1 result
  1. Norges direkteinvesteringer i utlandet og gravitasjonsmodellen

    Helgeby, Katinka Teigen, Øyjordsbakken, Lise Ribe, Johannessen, Martine Engen ()

    Denne bacheloroppgaven tar for seg direkteinvesteringer i utlandet ved å undersøke den kjente handelsbaserte gravitasjonsmodellens overførbarhet til dette området. Direkteinvesteringer i utlandet er et stadig mer aktuelt tema innenfor økonomi i dagens globaliserte verden. Gravitasjonsmodellen e