Jamne, Einar Tokvam ×
1 result
  1. Russisk og polsk i norske folkebibliotek

    Jamne, Einar Tokvam ()

    I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvilken status og hvilket behov det er for russisk og polsk litteratur og språklig kompetanse i den norske folkebiblioteksektoren, for igjen å kunne si noe om hvordan dette best mulig kan videreutvikles. Jeg har foretatt en spørreundersøkelse blant et b