Hovland, Anniken Torgerstuen ×
1 result
  1. Lærer-elev relasjon

    Hovland, Anniken Torgerstuen ()

    Temaet for denne bacheloroppgaven er lærer-elev relasjon, og problemstillingen er: «Hva opplever enkelte lærere som viktig for å skape gode relasjoner til sine elever?» Grunnen til dette valget av tema og denne problemstillingen er at flere teoretikere og forskere hevder at en god lærer-elev r